6Sådan bliver jeg vognmand hos Movia, Flextrafik

For at blive vognmand og få kontrakt med Movia, Flextrafik er der nogle betingelser, som du skal kunne opfylde.

Skal have gennemgået og bestået kursus som Bus eller Taxivognmand inden der kan

søges om prækvalifikation eller indsende tilbud til Movia

Skal kunne opnå en af følgende tilladelser: Taxitilladelse, tilladelse til offentlig servicetrafik eller bustilladelse hos Trafikstyrelsen, samt kunne stille en bankgaranti på mindst kr. 50.000,

Se mere på: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Erhvervstransport/Taxikoersel/Tilladelse-til-offentlig-servicetrafik.aspx

Skal være i besiddelse af erhvervskørekort

Skal være i besiddelse af førerkort

eller efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et taxichaufførkursus godkendt af Trafikstyrelsen (gælder ikke bustilladelse)

Skal have gennemgået ”Introduktionskursus til offentlig servicetrafik” (kørsel for trafikselskabet), som er af 1 dags varighed

Skal have gennemgået kurset ”befordring af sygdoms-og alderssvækkede passagerer” af 2 dages varighed

Skal have gennemgået kurset ”Befordring af fysisk handicappe passagerer

af 2 dages varighed eller Befordring af bevægelseshæmmede”, som er af 5 dages varighed.

Gælder kun for chauffører der kører liftvogn

Skal kunne dokumentere, at der ikke er ubetalt gæld til det offentlige

Skal have de lovpligtige forsikringer, som kræves på vognen og ansvarsforsikring i forbindelse med transport af kunder mv.

Når du har overvejet, om ovennævnte kan opnås/opfyldes, skal du byde ind på Flextrafiks kørsel, som typisk offentliggøres i april måned med driftsstart 1. oktober.