CIMG3033Sådan bliver jeg Taxa vognmand

Nævnet kan udstede tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport, hvis ansøgeren opfylder følgende betingelser:

1- Har bopæl i Danmark (bortfalder såfremt man bor i et andet EU medlemsland, Norge, Island eller Liechtenstein.

2- Er myndig.

3- Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.

4- Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (50.000 kr. og derover).

5- Har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt (egenkapital eller sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. for første tilladelse og 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse).

6- Ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2.7.

7- I faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

 8- Man er fagligt kvalificeret såfremt man inden for de sidste 10 år

  1. har gennemført og bestået et af Færdselstyrelsen godkendt vognmandskursus (kurset skal være gennemført og bestået senest 8 måneder efter tilsagn om en tilladelse), og

Endvidere er man fagligt kvalificeret, hvis man

  1. har tilladelse til taxi- limousine- og sygetransport, eller
  2. er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.