Forside

Lige nu fra
4.500,-

TAXIVOGNMAND

2 ugers kursus fra kr.  9.000,00

Fjernundervisning fra kr. 4.500,00

Sådan bliver jeg Taxivognmand

Taxinævnet/kommunalbestyrelsen kan udstede tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport, hvis ansøgeren opfylder følgende betingelser:

  • Har bopæl i Danmark (bortfalder såfremt man bor i et andet EU medlemsland, Norge, Island eller Liechtenstein.
  • Er myndig.
  • Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
  • Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (kr. 50.000 og derover).
Lige nu fra
4.500,-

FLEXTRAFIK

VOGNMAND

2 ugers kursus fra kr. 9.000,00

Fjernundervisning fra kr. 4.500,00

Sådan bliver jeg vognmand hos Flextrafik

For at blive vognmand og få kontrakt med et trafikselskab om Flextrafik er der nogle betingelser, som du skal kunne opfylde. Du skal:

  • have gennemgået og bestået kursus som Bus- eller Taxivognmand inden der kan søges om prækvalifikation eller indsendes tilbud til trafikselskabet
  • kunne opnå en af følgende tilladelser: tilladelse til offentlig servicetrafik eller bustilladelse hos Trafikstyrelsen
  • kunne stille en bankgaranti på mindst kr. 50.000.
Lige nu fra
4.500,-

Taxi/flextrafik vognmand som

fjernundervisning

Har du ikke tid til tilstedeværelsesundervisning, så er vi  klar med en elektroniskversion af vognmandskurset. Vi har udarbejdet et pensum som gør det nemt for dig at gennemgå Taxivognmandskurset på 70 lektioner, over nettet. Du studerer 35 lektioner hjemme og 35 lektioner hos os. Du får adgang til vores undervisningsportal hvor du studerer i dit eget tempo, når det passer dig. Så skal du kun møde 5 dage i et af vores kursuscentre. Sammen med en kvalificeret lærer gennemgår du resten af pensummet. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til de ting du har læst og gennemgået på nettet. For at sikre at du er 100 procent klar til prøven, og at du har lært de ting du er kommet for at lære, gennemgår vi 2 evaluerende prøver som ligner selve eksamensprøven.

Hos Flexkurser ville vi altid kunne tilbyde vores kurser som 100 procent tilstedeværelsesundervisning. Det er et 2 ugers kursus hvor du møder til daglig undervisning og gennemgår hele pensummet sammen med en lærer. Men vi har også valgt den elektroniske model til dem som ikke har tiden, og som selv er villige til at lægge nogle timer i det. 

Velkommen til flexkurser

Vi har et koncept klar til dig!

Igennem vores samarbejdespartnere, kan vi garantere dig en kontrakt med et trafikselskab, bogføring og revision af din virksomhed og ny vogn på gode vilkår. Vi kan også, hvis du er gået tom for muligheder, hjælpe dig med lån til at opfylde egenkapitalskravet på kr. 50.000,00. Vi har adgang til en billig forsikring på din vogn fra vores samarbejdspartner, samt gode rabatter på dieselolie og benzin fra et anerkendt olieselskab.