Efter d. 1. januar 2018, er den nye Taxilov trådt i kraft. Det betyder at du ikke længere skal have en taxivognmandsuddannelse for at søge om en tilladelse.

Derfor er der p.t. ikke nye kurser hos Flexkurser.dk

Hvis du vil vide mere om den nye lov, kan du læse mere på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye hjemmeside:

Taxilov.dk